Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
fin yapı
medar
artwood
Mustafa OKULLU
Köşe Yazarı
Mustafa OKULLU
 

MܒMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Mü’min, inandığı islam’ı yaşayan Müslüman demektir.  Müslüman ise; Kelime-i Şahadet getirmekle beraber, İslam’ı yaşamayanlara denir. Meyhanede içki içen Müslüman,  spor loto gibi kumarın her çeşidini oynayan, Allah’ın kesin haram kıldığı faizi yiyen, zina yapan Müslümanlarda var. Halk arasında Türkiye’nin % 99 u Müslüman sözü dolaşır. Bu nüfus cüzdanına göre doğrudur. Peki, acaba inandığı İslam’ı yaşayan, hayatında tatbik eden kaç Müslüman vardır. Allah c.c. kıyamet gününde kimlik hanesine bakarak cennet ve cehennem ayrımı yapmayacağı kesindir. Onun için her Mü’min Müslüman dır. Ama her Müslüman yaşamadığı müddetçe Mü’min değildir. Kur’an- Kerim’de “Mü’minûn Suresi” vardır, ama ” müslimûn suresi “ yoktur. Kur’an- Kerimde Mü’minun suresinde, mü’minlerin özellikleri çok açık bir şekilde izah edilmektedir. Tabii diğer surelerde de yeri geldiğinde mü’min olan insanların vasıfları belirtilmektedir. Mü’minun Sûresi Mü’min olanların (Cehennem) den kurtuluşa erdikleri belirtildikten sonra;Onlar namazda huşu içindedirler. Ayet 2Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.Ayet 3 Onlar zekâtlarını verirler.Ayet 4 Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar.Ayet 5Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.Ayet 8Namazlarına riayet ederler. Ayet 9 Denmektedir. Şüphesiz mü’minlerin özellikleri sadece bu kadar değildir. Daha bir çok surede mü’minlerin özelliklerinden bahsedilmektedir. Mümin’in tarifini Hz. Muhammed s.a.v yaparken  “Elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu insan” olarak tarif ederken mü’minin ahlaklı olması gerektiği de belirtilmektedir. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. Enfal suresi 2. ayet Müminler,  Allah’a asla şirk koşmazlar. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. Furkan suresi 68.ayetMü’minler,  Anne ve babalarına öf bile demezler. İsra suresi 23.ayet.Mü’minler,  Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Tevbe suresi 5.ayet. Mü’minler,  Asla zanda bulunmazlar. Casiye suresi 24.ayet. Mü’minler,   Cahillerle asla tartışmazlar. Furkan suresi 63. ayet Mü’minler,   Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide suresi 54.ayet Mü’minler,   Asla yalan söylemezler. Mü’minun suresi 8.ayet. Mü’minler,   Emanetlerine ihanet etmezler. Bakara suresi 177.ayet. Mü’minler,   Söz verdiklerinde sözünde dururlar. Bakara suresi 177.ayet.Mü’minler,   Zekâtlarını hakkıyla verirler. Bakara suresi 177.ayet Mü’minler,   Yetimin hakkını asla yemezler. Nisa suresi 2.ayetMü’minler,   Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.Mü’minler,   Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih suresi 29.ayet.Mü’minler,   İnsanların kusurlarını affederler. Al-i .imran suresi 135.ayetMü’minler,  Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. Tevbe suresi 20.ayet.Mü’minler,   Kâfirler ile Alllah yolunda savaşırlar. Al-i .imran suresi 28.ayet.Mü’minler,  Darlıkta da bollukta da infak ederler. Al-i .imran suresi 133.ayet.Mü’minler,   Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. Al-i .imran suresi 133.ayet.Mü’minler,   Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am suresi 108.ayetMü’minler,   Haksız yere bir cana kıymazlar. En’am suresi 151.ayet.Mü’minler,   Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Al-i İmran suresi 199.ayetMü’minler,   Hakkı bile bile gizlemezler. Bakara suresi 44.ayet.Mü’minler,   İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. Nisa suresi 94.ayet.Mü’minler,   Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. Bakara suresi 136.ayet.Mü’minler,  Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Furkan suresi 63.ayet.Mü’minler,   Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. En’am suresi 52.ayet.Mü’minler,  Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Bakara suresi 168.ayet.Mü’minler,   Asla yalan şahitlik yapmazlar. Furkan suresi 72.ayetMü’minler,   Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) konuşmazlar. Nisa suresi 135.ayet.Mü’minler,   İnsanlar arasında adaletle hükmederler. En’am suresi 151.ayetMü’minler,  Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. En’am suresi 151.ayetMü’minler,   Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Nahl suresi 91. ayetMü’minler,  Adaklarını yerine getirirler. İnsan suresi 7.ayet.Mü’minler,   Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. Ra’d suresi 20. ayetMü’minler,   Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.Mü’minler,  Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.Mü’minler,   Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.Mü’minler,   Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. Bakara suresi 177.ayet.Mü’minler,   Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. Enfal suresi 3.ayetMü’minler,   Geceleri az uyurlar. Zariyat suresi 17.ayetMü’minler,   O gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. Fetih suresi 29.ayet.Mü’minler,   İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. Enfal suresi 71.ayetMü’minler,  Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. Maide suresi 101. ayetMü’minler,  Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. Şura suresi 38.ayetMü’minler,   Gerçekten felaha kavuşanlardır. Mü’minun suresi 1. ayet Müminlerin özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Mekkeden tüm dünya Müslümanlarına selam olsun.
Ekleme Tarihi: 29 Temmuz 2013 - Pazartesi

MܒMİNLERİN ÖZELLİKLERİ

Mü’min, inandığı islam’ı yaşayan Müslüman demektir.  Müslüman ise; Kelime-i Şahadet getirmekle beraber, İslam’ı yaşamayanlara denir. Meyhanede içki içen Müslüman,  spor loto gibi kumarın her çeşidini oynayan, Allah’ın kesin haram kıldığı faizi yiyen, zina yapan Müslümanlarda var.

Halk arasında Türkiye’nin % 99 u Müslüman sözü dolaşır. Bu nüfus cüzdanına göre doğrudur. Peki, acaba inandığı İslam’ı yaşayan, hayatında tatbik eden kaç Müslüman vardır. Allah c.c. kıyamet gününde kimlik hanesine bakarak cennet ve cehennem ayrımı yapmayacağı kesindir. Onun için her Mü’min Müslüman dır. Ama her Müslüman yaşamadığı müddetçe Mü’min değildir.

Kur’an- Kerim’de “Mü’minûn Suresi” vardır, ama ” müslimûn suresi “ yoktur.

Kur’an- Kerimde Mü’minun suresinde, mü’minlerin özellikleri çok açık bir şekilde izah edilmektedir. Tabii diğer surelerde de yeri geldiğinde mü’min olan insanların vasıfları belirtilmektedir.

Mü’minun Sûresi

Mü’min olanların (Cehennem) den kurtuluşa erdikleri belirtildikten sonra;
Onlar namazda huşu içindedirler. Ayet 2
Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.Ayet 3
Onlar zekâtlarını verirler.Ayet 4
Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar.Ayet 5
Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.Ayet 8
Namazlarına riayet ederler. Ayet 9

Denmektedir.

Şüphesiz mü’minlerin özellikleri sadece bu kadar değildir. Daha bir çok surede mü’minlerin özelliklerinden bahsedilmektedir. Mümin’in tarifini Hz. Muhammed s.a.v yaparken  “Elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu insan” olarak tarif ederken mü’minin ahlaklı olması gerektiği de belirtilmektedir.

Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. Enfal suresi 2. ayet
Müminler,  Allah’a asla şirk koşmazlar. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. Furkan suresi 68.ayet
Mü’minler,  Anne ve babalarına öf bile demezler. İsra suresi 23.ayet.
Mü’minler,  Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Tevbe suresi 5.ayet.
Mü’minler,  Asla zanda bulunmazlar. Casiye suresi 24.ayet.
Mü’minler,   Cahillerle asla tartışmazlar. Furkan suresi 63. ayet
Mü’minler,   Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Maide suresi 54.ayet
Mü’minler,   Asla yalan söylemezler. Mü’minun suresi 8.ayet.
Mü’minler,   Emanetlerine ihanet etmezler. Bakara suresi 177.ayet.
Mü’minler,   Söz verdiklerinde sözünde dururlar. Bakara suresi 177.ayet.
Mü’minler,   Zekâtlarını hakkıyla verirler. Bakara suresi 177.ayet
Mü’minler,   Yetimin hakkını asla yemezler. Nisa suresi 2.ayet
Mü’minler,   Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.
Mü’minler,   Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih suresi 29.ayet.
Mü’minler,   İnsanların kusurlarını affederler. Al-i .imran suresi 135.ayet
Mü’minler,  Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. Tevbe suresi 20.ayet.
Mü’minler,   Kâfirler ile Alllah yolunda savaşırlar. Al-i .imran suresi 28.ayet.
Mü’minler,  Darlıkta da bollukta da infak ederler. Al-i .imran suresi 133.ayet.
Mü’minler,   Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. Al-i .imran suresi 133.ayet.
Mü’minler,   Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am suresi 108.ayet
Mü’minler,   Haksız yere bir cana kıymazlar. En’am suresi 151.ayet.
Mü’minler,   Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. Al-i İmran suresi 199.ayet
Mü’minler,   Hakkı bile bile gizlemezler. Bakara suresi 44.ayet.
Mü’minler,   İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. Nisa suresi 94.ayet.
Mü’minler,   Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. Bakara suresi 136.ayet.
Mü’minler,  Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. Furkan suresi 63.ayet.
Mü’minler,   Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. En’am suresi 52.ayet.
Mü’minler,  Helal ve temiz olan şeylerden yerler. Bakara suresi 168.ayet.
Mü’minler,   Asla yalan şahitlik yapmazlar. Furkan suresi 72.ayet
Mü’minler,   Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) konuşmazlar. Nisa suresi 135.ayet.
Mü’minler,   İnsanlar arasında adaletle hükmederler. En’am suresi 151.ayet
Mü’minler,  Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. En’am suresi 151.ayet
Mü’minler,   Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. Nahl suresi 91. ayet
Mü’minler,  Adaklarını yerine getirirler. İnsan suresi 7.ayet.
Mü’minler,   Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. Ra’d suresi 20. ayet
Mü’minler,   Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.
Mü’minler,  Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.
Mü’minler,   Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. Bakara suresi 177.ayet.
Mü’minler,   Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. Bakara suresi 177.ayet.
Mü’minler,   Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. Enfal suresi 3.ayet
Mü’minler,   Geceleri az uyurlar. Zariyat suresi 17.ayet
Mü’minler,   O gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. Fetih suresi 29.ayet.
Mü’minler,   İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. Enfal suresi 71.ayet
Mü’minler,  Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. Maide suresi 101. ayet
Mü’minler,  Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. Şura suresi 38.ayet
Mü’minler,   Gerçekten felaha kavuşanlardır. Mü’minun suresi 1. ayet

Müminlerin özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Mekkeden tüm dünya Müslümanlarına selam olsun.Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yenigolcuk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.