Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
fin yapı
medar
GÜNDEM Haber Girişi: 01.09.2021 - 18:04, Güncelleme: 01.09.2021 - 18:04

KOCAMAN ESNAFI SAVUNDU

 

KOCAMAN ESNAFI SAVUNDU

Geçtiğimiz gün Gölcük’e fakülte lazım haberine esnaf için sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman esnafı savundu. Kocaman “Esnafımızı bu kadar eleştirmeye gerek yok. Ben her zaman esnafımın yanındayım” dedi.
Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, bugün oda yönetimi ile bir araya gelerek, ilçemizdeki eski sanayi sitesi alanında üniversite yapımı konusu ile ilgili açıklama yaptı. Kentlerde üniversitelerin etkisi belirgin olarak hissedilmektedir  Başkan Kocaman, “Birçok ülkede üniversiteler, bulundukları bölgeye sosyo-ekonomik açıdan canlılık kazandırması amacıyla görece geri kalmış/gelişmemiş kentlerde kurulmaktadır. Üniversitelerin kentlerde sosyo-ekonomik açıdan canlılık yarattığı ve kentlerin gelişimine katkıda bulundukları ileri sürülmektedir. Ülkemizde de yakın dönemde ardı ardına açılan üniversitelerle birlikte üniversitesi olmayan kent kalmamıştır. Temelde sosyo-ekonomik eşitsizlikleri giderme ve kentleri canlandırma açısından oranı değişmekle birlikte, özellikle kent dışından gelen öğrenci ve personelin etkisiyle kentlerde üniversitelerin etkisi belirgin olarak hissedilmektedir. Üniversitelerin kente etkilerini inceleyen çalışmalar, genel olarak harcama temelli ekonomik etkiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Son araştırmalar, üniversitelerin son dönemlerde ağırlık kazanan inovasyon, teknoloji transferi, bilgi yaratma ve bilgi altyapısı yaratılarak sunma ve çevreye katkı gibi bilgi temelli faaliyetlere odaklanmaktadır. Yaşayan nüfusla bir bütün olarak değerlendirilmelidir Üniversitelerden beklentiler, üniversitelerin bulundukları kentleri ve/veya bölgeleri geliştirmesi ve kalkındırması şeklindeyken bu sürecin ana öznelerinden olan öğrenciler, bir anlamda gelip geçici turistler gibi görülmekte ve üniversite-kent ilişkisini değerlendirme, geliştirme aşamasında sürece dâhil edilmemektedirler. Kentler, genellikle arazi üzerine inşa edilmiş yapılardan oluşan yerleşik bir mekân gibi anlamlandırılıyor olsa da aslında üzerinde yaşayan nüfusla bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kentler, üzerinde yaşayan nüfusun kültürel yapısını yansıtmakta ve tekrar üretmektedir. Durağan bir doğa ya da çevre olarak görünse de kent mekânı, özünde tarafsız değildir. İnsanlar mekânları, insan ilişkilerini ve bunların değer ve sembollerini, toplumsal ve politik olarak yeniden üretmektedir. Üniversitelerin kurulduğu kentler mekânsal dönüşüm sağlar Temelde toplumsal yaşantılara ve kentsel mekânlara ana ekonomik faaliyetler yön vermektedir. Günümüzde üniversiteler, kuruluş amaçlarına da hizmet eder biçimde kentsel mekânların ve toplumsal yaşantıların biçimlenişi ve gelişiminde önemli birer aktör konumundadır. Kentleşme, yalnızca insanları kent olarak adlandırılan yere çekme sürecini belirtmekle kalmamakta, insanların kentin yaşam biçimini benimsemesi anlamına da gelmektedir. Bir diğer ifadeyle nüfus hareketine bağlı bir olay gibi görünen kentleşme, toplum yapısında ve ekonomide yaşanan gelişmelerle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda yeni üniversitelerin kurulduğu özellikle küçük ölçekli kentlerde mekânsal dönüşüm, gerek ekonomik gerekse sosyal bağlamda hızlı ve keskin bir biçimde yaşanmaktadır. Sosyo-ekonomik dinamiklerin tarih boyunca belirleyici olduğu kentler, bu dinamiklere bağlı olarak sanayi, kültür, turizm, moda, sanat, din, küresel, spor vb. etkenlerle anılmış ve bu dinamiklere yönelik uygulamalar, kentleri biçimlendirmiştir. Günümüzde, özellikle de ülkemizde yeni bir dinamik ve belirleyen olarak üniversite kenti kavramı ortaya çıkmıştır. Tüm kentlerde en az bir üniversite bulunmakta ve kentin gelişim etkeni olarak birçok kent, üniversiteleri temel aktör olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda özellikle küçük kentlerde açılan üniversiteler, kentleşme ve kentlileşme sürecinin ana belirleyeni konumuna gelmektedir. 1960’lı yıllardan bu yana birçok Avrupa ülkesinde yükseköğretim kurumları bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüş ve ülkenin gelişmemiş bölgelerinde yaygınlaştırılmıştır. Çünkü bu kurumların, bulundukları bölgeleri çok yönlü bir biçimde etkilemeleri beklenmiştir. Üniversitelerden beklenti var Söz konusu beklentiler 4 ana başlık altında sıralanmaktadır: Bölgesel gelir, bölge ekonomik yapısı ve işgücü hareketliliğinde iyileşme sağlanması gibi ekonomik beklentiler; konut, sağlık olanakları, iletişim ve taşımacılıkta iyileşme gibi sosyal ve fiziksel altyapı beklentileri; kültürel etkinliklerin artması, yaşam kalitesinin iyileşmesi gibi sosyal ve kültürel beklentiler; eğitime katılma oranında artış, doğum-ölüm oranında değişme, göçün azalması gibi eğitimsel ve demografik beklentilerdir. Bölge ekonomisine büyük katkı sağlar Üniversiteler, bulunduğu kent ve bölge için insan kaynakları, bilgi, eğitim, iş ve sosyal hizmetler konusunda önemli kurumlardır. Bununla beraber üniversiteler, hem yaptığı harcamalar hem de istihdam ettiği personel ve sahip olduğu öğrenci dinamiği sayesinde bölge ekonomisine de büyük katkılar sağlayabilmektedir. Gerek üniversitelerde çalışan personelin gerekse öğrencilerin sosyal yaşantılarını devam ettirebilmeleri açısından yapmış oldukları harcamalar, kent ekonomisinde büyük öneme sahiptir. Ayrıca üniversiteler, kuruldukları kentin ve bölgenin sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sahip oldukları bilgi birikimini sanayi kesimine aktarıp daha etkin ve verimli olmaları için önemli katkılar sağlamaktadırlar. Özet olarak Türkiye’de üniversiteler, kentlerin nüfus, ekonomik ve sosyal yapılarında yarattığı değişimleri ön plana çıkarmaktadır. Esnafımıza yapılan edep dışı yorumları kabul etmiyoruz Bu konumda, son günlerde basında konu ile alakalı halktan gelen demeçlerinin haklılık payı olduğunu düşünüyor ve bu düşünceyi destekliyoruz. Üç beş kişinin yaptığı yorumu genele yaymıyoruz fakat haberlerde esnaflarımıza yönelik olarak yapılan kötü yorumları esefle kınıyoruz. Depremden sonra herkes Gölcük’ten kaçarken ışıklarını yakanlar esnaflarımızdı. Esnafa yapılan edep dışı yorumları kabul etmiyoruz. 17 Ağustos depremi sonrası ilçemiz Gölcük, kuzey ve güney bölgesine ayrılmış, ticaret ve yaşam net şekilde olumsuz etkilenmiştir. Bu vesile ile kentimizin Kocaeli il merkezine araç ile 10 dakikalık mesafede olması, sosyal alanların azlığı, halkımızın dışarı kaçmasına neden olmaktadır. İnsanların cazibesini çekecek alanlar ne kadar olursa insanlar o yere haklı olarak giderler. Dolayısıyla kentin ticaretini, sosyo-ekonomik katkısını net bir şekilde gösterecek projeleri ortaya koymamız ve yetkililerle paylaşmamızın yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bu konumda, kentimize üniversitenin yapılması ilçemiz için büyük katkı sağlayacak, kuzey-güney ayrımını bitirecektir. 40 ilden fazla nüfusa sahip ilçemizin parlamasına katkı verecektir diye düşünüyoruz. Bu konumda Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her türlü sorumluluk almaya hazırız. Kamuoyuna arz ederiz” dedi.
Geçtiğimiz gün Gölcük’e fakülte lazım haberine esnaf için sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman esnafı savundu. Kocaman “Esnafımızı bu kadar eleştirmeye gerek yok. Ben her zaman esnafımın yanındayım” dedi.

Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, bugün oda yönetimi ile bir araya gelerek, ilçemizdeki eski sanayi sitesi alanında üniversite yapımı konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Kentlerde üniversitelerin etkisi belirgin olarak hissedilmektedir
 Başkan Kocaman, “Birçok ülkede üniversiteler, bulundukları bölgeye sosyo-ekonomik açıdan canlılık kazandırması amacıyla görece geri kalmış/gelişmemiş kentlerde kurulmaktadır. Üniversitelerin kentlerde sosyo-ekonomik açıdan canlılık yarattığı ve kentlerin gelişimine katkıda bulundukları ileri sürülmektedir. Ülkemizde de yakın dönemde ardı ardına açılan üniversitelerle birlikte üniversitesi olmayan kent kalmamıştır. Temelde sosyo-ekonomik eşitsizlikleri giderme ve kentleri canlandırma açısından oranı değişmekle birlikte, özellikle kent dışından gelen öğrenci ve personelin etkisiyle kentlerde üniversitelerin etkisi belirgin olarak hissedilmektedir. Üniversitelerin kente etkilerini inceleyen çalışmalar, genel olarak harcama temelli ekonomik etkiler üzerine yoğunlaşmaktadır. Son araştırmalar, üniversitelerin son dönemlerde ağırlık kazanan inovasyon, teknoloji transferi, bilgi yaratma ve bilgi altyapısı yaratılarak sunma ve çevreye katkı gibi bilgi temelli faaliyetlere odaklanmaktadır.

Yaşayan nüfusla bir bütün olarak değerlendirilmelidir
Üniversitelerden beklentiler, üniversitelerin bulundukları kentleri ve/veya bölgeleri geliştirmesi ve kalkındırması şeklindeyken bu sürecin ana öznelerinden olan öğrenciler, bir anlamda gelip geçici turistler gibi görülmekte ve üniversite-kent ilişkisini değerlendirme, geliştirme aşamasında sürece dâhil edilmemektedirler. Kentler, genellikle arazi üzerine inşa edilmiş yapılardan oluşan yerleşik bir mekân gibi anlamlandırılıyor olsa da aslında üzerinde yaşayan nüfusla bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Kentler, üzerinde yaşayan nüfusun kültürel yapısını yansıtmakta ve tekrar üretmektedir. Durağan bir doğa ya da çevre olarak görünse de kent mekânı, özünde tarafsız değildir. İnsanlar mekânları, insan ilişkilerini ve bunların değer ve sembollerini, toplumsal ve politik olarak yeniden üretmektedir.

Üniversitelerin kurulduğu kentler mekânsal dönüşüm sağlar
Temelde toplumsal yaşantılara ve kentsel mekânlara ana ekonomik faaliyetler yön vermektedir. Günümüzde üniversiteler, kuruluş amaçlarına da hizmet eder biçimde kentsel mekânların ve toplumsal yaşantıların biçimlenişi ve gelişiminde önemli birer aktör konumundadır. Kentleşme, yalnızca insanları kent olarak adlandırılan yere çekme sürecini belirtmekle kalmamakta, insanların kentin yaşam biçimini benimsemesi anlamına da gelmektedir. Bir diğer ifadeyle nüfus hareketine bağlı bir olay gibi görünen kentleşme, toplum yapısında ve ekonomide yaşanan gelişmelerle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda yeni üniversitelerin kurulduğu özellikle küçük ölçekli kentlerde mekânsal dönüşüm, gerek ekonomik gerekse sosyal bağlamda hızlı ve keskin bir biçimde yaşanmaktadır. Sosyo-ekonomik dinamiklerin tarih boyunca belirleyici olduğu kentler, bu dinamiklere bağlı olarak sanayi, kültür, turizm, moda, sanat, din, küresel, spor vb. etkenlerle anılmış ve bu dinamiklere yönelik uygulamalar, kentleri biçimlendirmiştir. Günümüzde, özellikle de ülkemizde yeni bir dinamik ve belirleyen olarak üniversite kenti kavramı ortaya çıkmıştır. Tüm kentlerde en az bir üniversite bulunmakta ve kentin gelişim etkeni olarak birçok kent, üniversiteleri temel aktör olarak ele almaktadır. Bu doğrultuda özellikle küçük kentlerde açılan üniversiteler, kentleşme ve kentlileşme sürecinin ana belirleyeni konumuna gelmektedir. 1960’lı yıllardan bu yana birçok Avrupa ülkesinde yükseköğretim kurumları bölgesel kalkınma aracı olarak görülmüş ve ülkenin gelişmemiş bölgelerinde yaygınlaştırılmıştır. Çünkü bu kurumların, bulundukları bölgeleri çok yönlü bir biçimde etkilemeleri beklenmiştir.

Üniversitelerden beklenti var
Söz konusu beklentiler 4 ana başlık altında sıralanmaktadır: Bölgesel gelir, bölge ekonomik yapısı ve işgücü hareketliliğinde iyileşme sağlanması gibi ekonomik beklentiler; konut, sağlık olanakları, iletişim ve taşımacılıkta iyileşme gibi sosyal ve fiziksel altyapı beklentileri; kültürel etkinliklerin artması, yaşam kalitesinin iyileşmesi gibi sosyal ve kültürel beklentiler; eğitime katılma oranında artış, doğum-ölüm oranında değişme, göçün azalması gibi eğitimsel ve demografik beklentilerdir.

Bölge ekonomisine büyük katkı sağlar
Üniversiteler, bulunduğu kent ve bölge için insan kaynakları, bilgi, eğitim, iş ve sosyal hizmetler konusunda önemli kurumlardır. Bununla beraber üniversiteler, hem yaptığı harcamalar hem de istihdam ettiği personel ve sahip olduğu öğrenci dinamiği sayesinde bölge ekonomisine de büyük katkılar sağlayabilmektedir. Gerek üniversitelerde çalışan personelin gerekse öğrencilerin sosyal yaşantılarını devam ettirebilmeleri açısından yapmış oldukları harcamalar, kent ekonomisinde büyük öneme sahiptir. Ayrıca üniversiteler, kuruldukları kentin ve bölgenin sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sahip oldukları bilgi birikimini sanayi kesimine aktarıp daha etkin ve verimli olmaları için önemli katkılar sağlamaktadırlar. Özet olarak Türkiye’de üniversiteler, kentlerin nüfus, ekonomik ve sosyal yapılarında yarattığı değişimleri ön plana çıkarmaktadır.

Esnafımıza yapılan edep dışı yorumları kabul etmiyoruz
Bu konumda, son günlerde basında konu ile alakalı halktan gelen demeçlerinin haklılık payı olduğunu düşünüyor ve bu düşünceyi destekliyoruz. Üç beş kişinin yaptığı yorumu genele yaymıyoruz fakat haberlerde esnaflarımıza yönelik olarak yapılan kötü yorumları esefle kınıyoruz. Depremden sonra herkes Gölcük’ten kaçarken ışıklarını yakanlar esnaflarımızdı. Esnafa yapılan edep dışı yorumları kabul etmiyoruz. 17 Ağustos depremi sonrası ilçemiz Gölcük, kuzey ve güney bölgesine ayrılmış, ticaret ve yaşam net şekilde olumsuz etkilenmiştir. Bu vesile ile kentimizin Kocaeli il merkezine araç ile 10 dakikalık mesafede olması, sosyal alanların azlığı, halkımızın dışarı kaçmasına neden olmaktadır. İnsanların cazibesini çekecek alanlar ne kadar olursa insanlar o yere haklı olarak giderler. Dolayısıyla kentin ticaretini, sosyo-ekonomik katkısını net bir şekilde gösterecek projeleri ortaya koymamız ve yetkililerle paylaşmamızın yararlı olacağını düşünmekteyiz. Bu konumda, kentimize üniversitenin yapılması ilçemiz için büyük katkı sağlayacak, kuzey-güney ayrımını bitirecektir. 40 ilden fazla nüfusa sahip ilçemizin parlamasına katkı verecektir diye düşünüyoruz. Bu konumda Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak her türlü sorumluluk almaya hazırız. Kamuoyuna arz ederiz” dedi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yenigolcuk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.