yg
Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
medar
Haber Girişi: 15.09.2021 - 11:36, Güncelleme: 15.09.2021 - 11:36

EDEBİYATA YÖN VEREN KENT GÖLCÜK

 

EDEBİYATA YÖN VEREN KENT GÖLCÜK

️Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i Fünûn Sempozyumu ve kitabı ile ‘Sırat-ı Müstakîm - Sebilürreşat’ ve Mehmet Akif konulu sempozyum ve kitabı yayınlamamız sonrasında, bu yıl da; sempozyum serimizin üçüncüsünde, İstiklâl Mücahedesi döneminin önemli yayınlarından, edebî yönünün yanı sıra tarihî ve milli mücahedeyi destekleyen milli ve siyasî duruşuyla da önem arzeden “100.Yılında Dergah Mecmuası” konulu sempozyumu 16-17 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğiz.
SEMPOZYUM PROGRAMI WEB SİTESİNDE 100.Yılında Dergah Mecmuası” konulu sempozyumun kurulları, bildiri sunan akademisyenler ve bildiri özetleri, sempozyum programı sempozyum web sitesinde yayınlanıyor: www.golcukdergahmecmuasi.com/ AÇILIŞ KONUŞMASINI PROF.DR. NECAT BİRİNCİ YAPACAK ️Kıymetli akademisyenlerin katılacağı sempozyumun açılış konuşmasını da, Modern Türk Edebiyatı ağırlıklı olmak üzere 62 ayrı bilimsel makalesi ile inceleme, araştırma, metin neşri olmak üzere 68 kitabı yayınlanan Prof.Dr.Necat Birinci yapacak.  ️Prof.Dr.Necat Birinci, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Türk Dil Kurumu Bilim ve Yürütme Kurulu Üyeliği'nde bulundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiyat Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcılığı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2003-2007 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde 23. dönem İstanbul milletvekili seçildi. DERGAH MECMUASI’NIN ÖNEMİ ️15 Nisan 1921- S Ocak 1923 tarihleri arasında, İstanbul'un işgal altında olduğu ve İstiklâl Mücadelesi’nin devam ettiği yıllarda kesintisiz 42 sayı yayımlanan dergi, İstiklâl Mücadelesi’nin en koyu savunucularındandır. Dergah'ın çekirdek kadrosunu bir avuç Darülfünun hocası ile yine vatansever bir avuç Darülfünun öğrencisi teşkil ederler. Başta Yahya Kemal (Beyatlı) olmak üzere; Mehmet Emin (Erişirgil), İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Mustafa Şekip (Tunç) ve Fuad Köprülü; öğrenciler içinde de, başta mecmuanın mes'ul müdürü Mustafa Nihad (Özön), Halil Vedat, Ahmed Hamdi (Tanpınar) ve Kadri Yörükoğlu en belirgin isimler olarak ortaya çıkarlar. Siyasi yönü ile Kurtuluş Savaşı'nın yanında olan dergi, edebiyatta ve güzel sanatta millilikten yanadır.   SEMPOZYUMA BİLDİRİ SUNAN DAVETLİ AKADEMİSYENLER   * Prof. Dr. Necat Birinci (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Prof. Dr. Muharrem Dayanç (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Prof. Dr. Mücahit Kaçar (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Prof. Dr. Şaban Sağlık (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Doç. Dr. Ahmet Dağ (Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Doç. Dr. Ahmet Koçak( İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Doç. Dr. Ali Kurt (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Doç. Dr. İsmail Karaca ((İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Doç. Dr. Mehmet Samsakçı (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Doç. Dr. Yakup Öztürk (Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Aydın (Doğu Akdeniz Üniversitesi/ KKTC) * Dr. Öğretim Üyesi Abdülkerim Asılsoy (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Birol Bulut (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dönmez (Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Fırat Karagülle (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Hanife Özer (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Mesut Koçak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Şaban Çobanoğlu (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Ulutürk Sakarya (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Dr. Öğretim Üyesi Zafer Özdemir (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi) * Tahsin Yıldırım  (Araştırmacı-Yazar)   100. YILINDA DERGÂH MECMUASI SEMPOZYUMU PROGRAMI:   16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE /10:00-11:15 AÇILIŞ OTURUMU   16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE / Saat: 11:15-12.20 Prof. Dr. Necat Birinci (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi) “Dönemin Mecmualarına Yansıyan Şekliyle Milli Mücadele Edebiyatı”   1. OTURUM 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE /Saat: 14:00- 15:00 OTURUM BAŞKANI PROF. DR. ŞABAN SAĞLIK PROF ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK “Devrin Siyasal ve Sosyal Olayları Işığında Dergâh Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme” DOÇ. DR. AHMET KOÇAK “Milli Mücadeleden Cumhuriyete Geçişte Öncü Bir Yayın: Dergâh Dergisi ve Yeni Türk Şiir Anlayışındaki Yeri” DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ULUTÜRK SAKARYA “Dergâh ile Birlenme: Dergâh Mecmuası” * OTURUM 16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE/ Saat: 15:30-16.30 OTURUM BAŞKANI PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK PROF. DR. ŞABAN SAĞLIK “Bir Medeniyet Projesi Olarak Dergâh Dergisi” DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDÜLKERİM ASILSOY “Dergâh Mecmuasında İslâm ve Batı Medeniyeti Algısı ” DOÇ.DR. MEHMET SAMSAKÇI “Dergâh Mecmuası ve Kuva-yı Milliye Hareketi” * OTURUM 17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 09:30 – 10: 30 OTURUM BAŞAKANI PROF.DR. MUCAHİT KAÇAR DOÇ. DR.AHMET DAĞ “Dergâh Mecmuası Felsefe Yazına Olan Katkısı ve Mustafa Şekip Tunç’un Felsefi Yazılarının Değerlendirilmesi” YRD. DOÇ. DR. ERTUĞRUL AYDIN “Mustafa Şekip Tunç, Henri Bergson Çevirileri ve Dergâh Dergisi” DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞABAN ÇOBANOĞLU “Dergâh Dergisi’nin 1921-1923 Yılları Arası Yayımlanan İlk Sayılarında Sanat ve Sanat Felsefesi Konulu Yazılar Üzerine Bir İnceleme  ” * OTURUM 17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 11:00 – 12: 00 OTURUM BAŞKANI PROF.DR. MUHARREM DAYANÇ PROF. DR. MUCAHİT KAÇAR “Dergah Dergisi’nde Divan Şairlerine Dair Dikkatler DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT KOÇAK “Yahya Kemal Estetiğine Dergâh Mecmuası Penceresinden Bakmak” DR. ÖĞR. ÜYESİ BROL BULUT “Görsel Sanatların Dergâh’taki Yansımalarına Bir Bakış” * OTURUM 17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 14:30 – 15.30 OTURUM BAŞKANI DOÇ. DR. İSMAİL KARACA DOÇ. DR.YAKUP ÖZTÜRK Dergâh Mecmuası ve Yahya Kemal” DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM DÖNMEZ “Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Dergâh Mecmuası” DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE ÖZER “Dergâh Mecmuasında Kadın” * OTURUM 17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 15:45 – 16.45 OTURUM BAŞKANI DOÇ.DR. ALİ KURT PROF. DR. MUHARREM DAYANÇ “İki Dergâh’çı Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in ‘Kaybolan Şehir/ Sensiz’ Şiirlerinde Anne İmgesi ” DOÇ. DR. İSMAİL KARACA “Dergâh Mecmuasında ‘Romantik Laklaka’ (Nurullah Ataç’ın Baykuş Piyesi Üzerine Değerlendirmeleri)” DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT KARAGÜLLE “Tevfik Fikret Üzerinden Oluşan Cepheleşme Karşısında Dergâh Mecmuası” * OTURUM 17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 17:00 – 18.00 OTURUM BAŞKANI DOÇ. DR.YAKUP ÖZTÜRK DOÇ. DR.ALİ KURT “Edebiyata İlk Adımlarını Dergâh Mecmuasında Atan Şairler ve Dergâh Mecmuasındaki Şiirleri” DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER ÖZDEMİR “Dergâh Dergisinde ‘İstanbul’un On Beş Günü’ ” TAHSİN YILDIRIM “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Dergâh Dergisindeki Yazıları”  
️Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i Fünûn Sempozyumu ve kitabı ile ‘Sırat-ı Müstakîm - Sebilürreşat’ ve Mehmet Akif konulu sempozyum ve kitabı yayınlamamız sonrasında, bu yıl da; sempozyum serimizin üçüncüsünde, İstiklâl Mücahedesi döneminin önemli yayınlarından, edebî yönünün yanı sıra tarihî ve milli mücahedeyi destekleyen milli ve siyasî duruşuyla da önem arzeden “100.Yılında Dergah Mecmuası” konulu sempozyumu 16-17 Eylül tarihlerinde düzenleyeceğiz.

SEMPOZYUM PROGRAMI WEB SİTESİNDE

100.Yılında Dergah Mecmuası” konulu sempozyumun kurulları, bildiri sunan akademisyenler ve bildiri özetleri, sempozyum programı sempozyum web sitesinde yayınlanıyor:

www.golcukdergahmecmuasi.com/

AÇILIŞ KONUŞMASINI

PROF.DR. NECAT BİRİNCİ YAPACAK

✔️Kıymetli akademisyenlerin katılacağı sempozyumun açılış konuşmasını da, Modern Türk Edebiyatı ağırlıklı olmak üzere 62 ayrı bilimsel makalesi ile inceleme, araştırma, metin neşri olmak üzere 68 kitabı yayınlanan Prof.Dr.Necat Birinci yapacak. 

✔️Prof.Dr.Necat Birinci, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Türk Dil Kurumu Bilim ve Yürütme Kurulu Üyeliği'nde bulundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yürütme Kurulu Üyeliği, Türkiyat Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcılığı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2003-2007 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlerde 23. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

DERGAH MECMUASI’NIN ÖNEMİ

✔️15 Nisan 1921- S Ocak 1923 tarihleri arasında, İstanbul'un işgal altında olduğu ve İstiklâl Mücadelesi’nin devam ettiği yıllarda kesintisiz 42 sayı yayımlanan dergi, İstiklâl Mücadelesi’nin en koyu savunucularındandır. Dergah'ın çekirdek kadrosunu bir avuç Darülfünun hocası ile yine vatansever bir avuç Darülfünun öğrencisi teşkil ederler. Başta Yahya Kemal (Beyatlı) olmak üzere; Mehmet Emin (Erişirgil), İsmail Hakkı (Baltacıoğlu), Mustafa Şekip (Tunç) ve Fuad Köprülü; öğrenciler içinde de, başta mecmuanın mes'ul müdürü Mustafa Nihad (Özön), Halil Vedat, Ahmed Hamdi (Tanpınar) ve Kadri Yörükoğlu en belirgin isimler olarak ortaya çıkarlar. Siyasi yönü ile Kurtuluş Savaşı'nın yanında olan dergi, edebiyatta ve güzel sanatta millilikten yanadır.

 

SEMPOZYUMA BİLDİRİ SUNAN DAVETLİ AKADEMİSYENLER

 

* Prof. Dr. Necat Birinci (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Prof. Dr. Muharrem Dayanç (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Prof. Dr. Mücahit Kaçar (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Prof. Dr. Şaban Sağlık (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Doç. Dr. Ahmet Dağ (Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Doç. Dr. Ahmet Koçak( İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Doç. Dr. Ali Kurt (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Doç. Dr. İsmail Karaca ((İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Doç. Dr. Mehmet Samsakçı (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Doç. Dr. Yakup Öztürk (Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Aydın (Doğu Akdeniz Üniversitesi/ KKTC)

* Dr. Öğretim Üyesi Abdülkerim Asılsoy (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Birol Bulut (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Erdem Dönmez (Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Fırat Karagülle (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Hanife Özer (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Mesut Koçak (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Şaban Çobanoğlu (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Ulutürk Sakarya (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Dr. Öğretim Üyesi Zafer Özdemir (Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi)

* Tahsin Yıldırım  (Araştırmacı-Yazar)

 

100. YILINDA DERGÂH MECMUASI SEMPOZYUMU PROGRAMI:

 

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE /10:00-11:15

AÇILIŞ OTURUMU

 

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE / Saat: 11:15-12.20

Prof. Dr. Necat Birinci (İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi)

“Dönemin Mecmualarına Yansıyan Şekliyle Milli Mücadele Edebiyatı”

 

1. OTURUM

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE /Saat: 14:00- 15:00

OTURUM BAŞKANI

PROF. DR. ŞABAN SAĞLIK

PROF ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK

“Devrin Siyasal ve Sosyal Olayları Işığında Dergâh Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme”

DOÇ. DR. AHMET KOÇAK

“Milli Mücadeleden Cumhuriyete Geçişte Öncü Bir Yayın: Dergâh Dergisi ve Yeni Türk Şiir Anlayışındaki Yeri”

DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ULUTÜRK SAKARYA

“Dergâh ile Birlenme: Dergâh Mecmuası”

* OTURUM

16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE/ Saat: 15:30-16.30

OTURUM BAŞKANI

PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK

PROF. DR. ŞABAN SAĞLIK

“Bir Medeniyet Projesi Olarak Dergâh Dergisi”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDÜLKERİM ASILSOY

“Dergâh Mecmuasında İslâm ve Batı Medeniyeti Algısı ”

DOÇ.DR. MEHMET SAMSAKÇI

“Dergâh Mecmuası ve Kuva-yı Milliye Hareketi”

* OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 09:30 – 10: 30

OTURUM BAŞAKANI

PROF.DR. MUCAHİT KAÇAR

DOÇ. DR.AHMET DAĞ

“Dergâh Mecmuası Felsefe Yazına Olan Katkısı ve Mustafa Şekip Tunç’un Felsefi Yazılarının Değerlendirilmesi”

YRD. DOÇ. DR. ERTUĞRUL AYDIN

“Mustafa Şekip Tunç, Henri Bergson Çevirileri ve Dergâh Dergisi”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞABAN ÇOBANOĞLU

“Dergâh Dergisi’nin 1921-1923 Yılları Arası Yayımlanan İlk Sayılarında Sanat ve Sanat Felsefesi Konulu Yazılar Üzerine Bir İnceleme  ”

* OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 11:00 – 12: 00

OTURUM BAŞKANI

PROF.DR. MUHARREM DAYANÇ

PROF. DR. MUCAHİT KAÇAR

“Dergah Dergisi’nde Divan Şairlerine Dair Dikkatler

DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT KOÇAK

“Yahya Kemal Estetiğine Dergâh Mecmuası Penceresinden Bakmak”

DR. ÖĞR. ÜYESİ BROL BULUT

“Görsel Sanatların Dergâh’taki Yansımalarına Bir Bakış”

* OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 14:30 – 15.30

OTURUM BAŞKANI

DOÇ. DR. İSMAİL KARACA

DOÇ. DR.YAKUP ÖZTÜRK

Dergâh Mecmuası ve Yahya Kemal”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM DÖNMEZ

“Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Dergâh Mecmuası”

DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE ÖZER

“Dergâh Mecmuasında Kadın”

* OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 15:45 – 16.45

OTURUM BAŞKANI

DOÇ.DR. ALİ KURT

PROF. DR. MUHARREM DAYANÇ

“İki Dergâh’çı Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in ‘Kaybolan Şehir/ Sensiz’ Şiirlerinde Anne İmgesi ”

DOÇ. DR. İSMAİL KARACA

“Dergâh Mecmuasında ‘Romantik Laklaka’ (Nurullah Ataç’ın Baykuş Piyesi Üzerine Değerlendirmeleri)”

DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT KARAGÜLLE

“Tevfik Fikret Üzerinden Oluşan Cepheleşme Karşısında Dergâh Mecmuası”

* OTURUM

17 EYLÜL 2021 CUMA/ Saat: 17:00 – 18.00

OTURUM BAŞKANI

DOÇ. DR.YAKUP ÖZTÜRK

DOÇ. DR.ALİ KURT

“Edebiyata İlk Adımlarını Dergâh Mecmuasında Atan Şairler ve Dergâh Mecmuasındaki Şiirleri”

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZAFER ÖZDEMİR

“Dergâh Dergisinde ‘İstanbul’un On Beş Günü’ ”

TAHSİN YILDIRIM

“Abdülhak Şinasi Hisar’ın Dergâh Dergisindeki Yazıları”

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yenigolcuk.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.